επανίημι

ἐπανίημι (Α) [ίημι]
1. εξαπολύω κάποιον εναντίον άλλου («σοὶ δὲ ἐπὶ τοῡτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη», Ομ. Ιλ.)
2. αφήνω κατά μέρος, παρατώ («δεῑ δὲ ταῡτα ἐπανέντας κοινόν... τὸ πράττειν ποιῆσαι», Δημοσθ.)
3. μετριάζω, χαλαρώνω κάπως, αμελώ («τοῑς νέοις τὰ σκληρότατα τῆς ἀγωγῆς ἐπανιέντες», Πλούτ.)
4. απαλλάσσω («σκυλακεύειν δὲ αὐτὰς ἐπανιέντα τῶν πόνων τοῡ χειμῶνος», Ξεν.)
5. (αμτβ.) σταματώ («τέμνων οὐκ ἐπανῆκε πρίν...», Πλάτ.)
6. (για κυνηγετικά σκυλιά) ελαττώνω την ταχύτητα
7. (για σιτάρι) υφίσταμαι υποτίμηση, φτηναίνω
8. (για φαγητά) φρ. «ἐπανέντα ὄψα» — τα χλιαρά φαγητά.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπανίει — ἐπανίημι let loose at pres imperat act 2nd sg (ionic) ἐπανίημι let loose at pres imperat act 2nd sg (ionic) ἐπανί̱ει , ἐπανίημι let loose at imperf ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) ἐπανίημι let loose at imperf ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανίη — ἐπανίημι let loose at imperf ind act 3rd sg (ionic) ἐπανί̱η , ἐπανίημι let loose at imperf ind act 3rd sg (ionic) ἐπανί̱η , ἐπανίημι let loose at imperf ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) ἐπανίημι let loose at imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανεῖναι — ἐπανίημι let loose at aor inf act (ionic) ἐπανίημι let loose at aor inf act (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανεῖτο — ἐπανίημι let loose at aor ind mid 3rd sg (ionic) ἐπανίημι let loose at plup ind mp 3rd sg (ionic) πανάω use up together imperf ind mp 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανείης — ἐπανίημι let loose at aor opt act 2nd sg (ionic) ἐπανίημι let loose at aor opt act 2nd sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανιέντα — ἐπανίημι let loose at pres part act masc acc sg (ionic) ἐπανίημι let loose at pres part act neut nom/voc/acc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανῇ — ἐπανίημι let loose at aor subj act 3rd sg (ionic) ἐπανίημι let loose at aor subj act 3rd sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανέντα — ἐπανίημι let loose at aor part act masc acc sg (ionic) ἐπανίημι let loose at aor part act neut nom/voc/acc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανήκαμεν — ἐπανίημι let loose at aor ind act 1st pl (ionic) ἐπανίημι let loose at aor ind act 1st pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανήκατε — ἐπανίημι let loose at aor ind act 2nd pl (ionic) ἐπανίημι let loose at aor ind act 2nd pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.